KOD STATUS MNP

Kod Status MNP & Error MNP

Di bawah adalah Penerangan Status MNP.

SP10 – NEW NRIC ADALAH SALAH:
Tukar pemilikan atau mengemaskini dan membetulkan butirbutir Pengenalan.

SP11 – KP LAMA ADALAH SALAH:
Tukar pemilikan atau mengemaskini dan membetulkan butir-butir Pengenalan.

SP12 – POLIS / TENTERA ID ADALAH SALAH:
Tukar pemilikan atau mengemaskini dan membetulkan butir-butir Pengenalan.

SP13 – BILANGAN PASPORT ADALAH SALAH:
Tukar pemilikan atau mengemaskini dan membetulkan butir-butir Pengenalan.

SP30 – PENDAFTARAN SYARIKAT ADALAH SALAH:
Tukar pemilikan atau mengemaskini dan membetulkan butir-butir Pengenalan.

SP31 – NOMBOR AKAUN ADALAH SALAH:
Tukar pemilikan atau mengemaskini dan membetulkan butir-butir Pengenalan.

SP51 – TIDAK MEMENUHI KEWAJIPAN KONTRAK:
Perlu menunggu atau membatalkan kontrak yang sedia ada. Menyelesaikan semua obligasi kontrak dengan penyedia perkhidmatan sedia ada bagi pembatalan itu.

SP52 – AKAUN HUTANG TERTUNGGAK / BAD:
Pastikan tiada bayaran tertunggak / rang undang-undang yang belum selesai dengan pembekal perkhidmatan semasa.

SP54 – BEBERAPA / SEMUA NOMBOR bukan milik penderma:
Tukar dan membetulkan dengan tepat nama daripada pembekal perkhidmatan rangkaian (penderma).

SP55 – BEBERAPA / SEMUA NOMBOR TIDAK DALAM PERKHIDMATAN:
Pastikan nombor telefon bimbit adalah sah, yang berkaitan / aktif dan masih dalam tempoh sah topup (boleh panggil dan SMS) – mendapat sekurang-kurangnya minimum RM1.00 airtime kredit.

SP56 – NOMBOR UTAMA MEMPUNYAI TAMBAHAN GARIS (S) YANG PERLU dialihkan:
Pengetua Pemilik talian (utama) perlu untuk memisahkan talian tambahan (akaun individu – membuat akaun talian tambahan sebagai garis pemegang akaun utama).

SP57 – NUMBER MEMPUNYAI TAMBAHAN NOMBOR UTAMA YANG PERLU dialihkan:
Pemegang talian tambahan perlu untuk memisahkan talian utama (akaun individu – membuat akaun talian tambahan sebagai garis pemegang akaun utama).

SP58 – BEBERAPA / SEMUA NOMBOR bukan kepunyaan PRINSIP ATAU SYARIKAT:
Pelanggan tambahan perlu mendaftar semula / menjadikannya sebagai pokok (utama) pelanggan atau pelanggan individu.

SP59 – MELEBIHI HAD KREDIT:
Pastikan penggunaan perkhidmatan yang sedia ada tidak melebihi had kredit yang ditetapkan oleh perkhidmatan rangkaian pembekal / syarikat telekomunikasi semasa (penderma).

SP61 – NOMBOR PELANGGAN ADALAH dihentikan sementara:
Semak status dengan pembekal perkhidmatan semasa, pastikan nombor mudah alih adalah aktif yang berkaitan, masih dalam tempoh sah topup / – mendapat sekurang-kurangnya kredit masa siaran min RM1.

SP71 – Pengguna TIDAK / LAMBAT membalas sms pengesahan port out daripada donor asal.
Mohon Re-submit semula permohonan MNP tersebut dan pastikan user membalas sms pengesahan port out dengan kadar segera.

SP72 – Pegguna menjawab TIDAK/NO kepada SMS Pengesahan/notification daripada donor asal.
Mohon buat semakan semula dgn pengguna dan resubmit semula.